The Niles

En blogg om allt mellan himmel och jord.

Vad innebär hemtjänst?

Kanske du har hört talas om hemtjänst men inte riktigt vet vad det innebär? Ofta handlar det om äldre personer som har behov av hemtjänst Sollentuna. Det handlar oftast då om bistånd i form av service samt även personlig omvårdnad i hemmet. Det kan även omfatta olika dagliga sysslor som bland anant städning, matlagning, inköp och så vidare. Utöver hemtjänst finns det även det som kallas för hemsjukvård. En person kan ha behov av båda dessa delar. Hemtjänsten görs i det egna boendet, just för att personen ska ha möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. För att få hemtjänst så krävs det att en ansökan görs till kommunen som gör en utredning. 

Äldre kan ha behov av hemtjänst

Det är ofta äldre personer som har behov av hemtjänst, men det kan även vara yngre personer med nedsättningar som behöver hjälp med personlig omvårdnad eller dagliga sysslor. När man ansöker om att få hemtjänst via kommunen så kommer en handläggare att utreda om behoven personen har är tillräckliga. Sedan ska du som ansökt själv kunna, så långt det är möjligt välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges.

Hemsjukvård

Något en äldre person kan behöva ha, utöver hemtjänst, det är hemsjukvård. Det är vård som ges i bostaden man bor i, alternativt om man bor i  särskilt boende som till exempel äldreboende eller demensboende. Hemsjukvård omfattar bland annat medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad. 

18 Nov 2020