The Niles

En blogg om allt mellan himmel och jord.

Välja personlig assistans

Personlig assistans, det innebär att en person kan få hjälp med att klara av vardagen med allt vad det innebär. Du kan själv välja vem soim ska vara arbetsgivare för assistenterna. Sedan är det även så att du har rätten att bestämma vem som ska arbeta som personlig assistent för dig och vad du behöver hjälp med. 

Det finns en grundtanke med assistansen och det är att den ska hjälpa dig med de saker du inte kan klara av på egen hand samt att det ska göras på det sätt du tycker passar bäst. Du som behöver personliga assistenter i ditt liv, du bör se till att välja den assistansform och anordnare som passar dig. Ett bra val är Ekens Assistans

Olika former för assistans

Assistansen kan som sagt utföras på flera olika sätt. Det är du själv som bestämmer hur de ska gå till. De sätt som finns är att utföra assistansen via:

  • Kommunen
  • Kooperativ
  • Assistansföretag
  • I egen regi, där du blir arbetsgivare åt de assistenter du anställer

Sedan är det även så att det fungerar lite olika beroende på hur ofta du behöver ha hjälp. Behöver du hjälp mindre än 20 timmar per vecka, så kan du ansöka hos kommunen. När det är över 20 timmar du behöver ha hjälp, så ska en ansökan om assistansersättning göras hos Försäkringskassan. 

Behöver du hjälp med att ansöka, så kan du vända dig direkt till ett assistansbolag som Ekens Assistans så kan de hjälpa dig med hur du ska göra. 

27 Jan 2023