The Niles

En blogg om allt mellan himmel och jord.

Vad händer när någon dör?

Vad som sker efter döden, med den som dör, det råder det delade meningar om. Men, efter ett dödsfall, så är det en del saker som ska göras av de efterlevande. Det är oftast praktiska saker som måste tas om hand, från att meddela om dödsfallet, till begravning till bouppteckning och arvskifte. Det kan vara bra att ha koll på begravningsbyråer i Västerås, om du har behov av en sådan. Det är även bra att ha koll på vad det är som måste göras i samband med ett dödsfall.

När det skett ett dödsfall

Det som sker när någon avlider är först att en läkare tillkallas för att konstatera att personen är avliden. Läkaren utfärdar ett dödsbevis som omedelbart skickas till Skatteverket och ett dödsorsaksintyg som inom fyra veckor skickas till Socialstyrelsen. Sedan transporteras personen något av landstingets bårhus. Det är läkaren som ser till att detta sker. 

Inom en månad från dödsfallet ska en begravning ske, det enligt begravningslagen. Därför är det viktigt att kontakta en begravningsbyrå redan ett par dagar efter dödsfallet. En begravningsbyrå kan sedan bistå i det praktiska kring begravningen. 

När en person avlider så skapas det ett så kallat dödsbo. Det är dödsboet som betalar begravningen och de kostnaderna har förtur framför andra. 

Efter att någon dött så ska det även göras en bouppteckning, för att ta reda på tillångar och skulder samt att det ska göras en bodelning. Det sista som sker är ett arvskifte. 

25 Aug 2020