The Niles

En blogg om allt mellan himmel och jord.

Snöröjning


Varje vinter är det samma visa. Snön faller och det är dags för snöröjning. Snöröjning är något som ofta sker på vägar, under vinterhalvåret, om snön lagt sig i ett så pass tjockt lager så att det försämrar vägbanan. Snöröjning innebär även att man skottar fram ingången till ett hus eller att man skottar på gångbanor och andra ställen där man behöver komma fram. Ser vi till Sverige så har alla städer och samhällen olika behov av snöröjning. Dock brukar fokus ligga på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner. Detta innebär till exempel kollektivtrafik eller för att utryckningsfordon ska komma fram. Det gör att många städer så väl som kommuner prioriterar snöröjning och halkbestämning på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator, om det snöar hela tiden. Skulle det vara så att det snöar kraftigt hela tiden så gör det ofta att snöröjningen fördröjs på lokalgator och bostadsgator.

Anlita proffs

Snösvängen erbjuder snöröjnings-tjänster till företag. De har ett omfattande resursnät som gör att de kan mobilisera enheter som passar just era förutsättningar. Det spelar ingen roll om det gäller konventionell snöröjning, isrivning, gnistfri plogning, takskottning eller halkbekämpning av känsliga ytor. Snösvängen har maskiner och manskap som står redo för omedelbar insats dygnet runt under vinterhalvåret. Du kan besöka deras hemsida på snösvängen.se. Är du en fastighetsägare, så är det ditt ansvar att se till att din fastighet är säker och att det finns framkomlighet. Kommunen och fastighetsägaren delar ofta på ansvaret. Kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator och gång och cykelleder, under snöfall, men innan dess så är det du som äger en fastighet som ska se till att gångbanan är säker och halkfri. Dessutom ska du sanda, och istappar samt snö på taken ska tas bort.

1 Oct 2016