The Niles

En blogg om allt mellan himmel och jord.

Elinstallationer, viktig anlita proffs

El och elinstallationer är något som är en del av alla hem idag. Det är extremt viktigt att låta en behörig elektriker som Eljour Stockholm göra dessa åt dig. Allt för många tänker att de kan göra det på egen hand, för att spara pengar. Men skulle det ske en olycka så får du inte ut något på din försäkring samt att du även kan åtalas för vårdslöshet eller vållande till kroppskada. Felkopplad el kan ge allvarliga skador och orskaka allvarliga olyckor. I längden lönar det sig alltså alltid att anlita en elektriker att göra det åt dig.

Vissa saker får du göra själv

Det finns vissa saker som har med el att göra som du får göra själv. Men tänk ändå på att alltid vara noggrann och försiktig då du gör det. Du får till exempel byta ut trasiga lampor och lysrör men det förutsätter att du inte sätter in en starkare lampa än vad som anges på armaturen. 

Du får även montera skarvsladdar och reparera eller byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar. Sedan är det också tillåtet att byta ut strömbrytare och vägguttag på högst 16 ampere och man får byta ut fast installerad armatur, dock inte i badrum.

Även om det är tillåtet att göra de saker som står ovan så gäller det ju att du vet hur du ska göra. Det går inte att tro att du gör rätt, el kan vara farligt, särskilt om du hanterar det på fel sätt. Det är bra att dubbelkolla att du har dragit ur berörda säkringar och kontrollera med en elmätare att uttaget verkligen är strömlöst innan du börjar. 

Känner du dig det minsta osäker vid något tillfälle så är det bättre att ringa en behörig elinstallatör.

30 Jun 2020